Zeměměřičská kancelář Marie Lankašové

Nové webové stránky připravujeme. Děkujeme za pochopení.


Firma působí v České republice od 1.3.1996, zpočátku jako podnikání fyzické osoby, v současnosti jako právnická osoba LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o. Nyní náš tým sestává ze šesti pracovníků s několikaletou praxí v oboru geodézie a katastru nemovitostí.

Provádíme prakticky veškeré geodetické a zeměměřičské práce

Práce z oblasti katastru nemovitostí
Tvorba geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, poradenství a konzultační činnost.

Inženýrská geodézie a mapování
Polohopisná a výškopisná měření, účelové mapy, základní mapy závodu, digitální modely terénu DMT, dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčování staveb, zaměření liniových staveb inženýrských sítí.

Znalecká činnost
V oboru katastru nemovitostí.


Kontakt

Lankašová Marie, s.r.o. Zeměměřická kancelář
Dobrovolského 3 (vedle OD IRO), 695 01 Hodonín
Telefon: 518 355 828, E-mail: info@zkhodonin.cz
Mobil: +420 603 548 206, E-mail:m.lankasova@zkhodonin.cz