Tvorba geometrických plánů

Geometrický plán tvoří neoddělitelnou součástí všech právních listin, na jejichž základě má být proveden zápis do katastru nemovitostí, pokud je třeba nemovitost nově zobrazit do katastrální mapy např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru atp.

  • pro zápis novostavby do katastru nemovitostí, který je nutný ke
  • kolaudaci, k uzavření hypotečního úvěru apod.
  • pro rozdělení pozemku
  • pro vyhotovení věcného břemene na části pozemku (právo chůze a jízdy, inženýrské sítě apod.)
  • pro majetkoprávní vypořádání (pozemek, který není zapsán na listu vlastnictví a údaj o vlastnictví je doposud veden v dřívější pozemkové evidenci)

 

   

 

Vytyčování staveb a hranic pozemků 

 

Hranice, které v terénu nejsou jasně patrné, zkonstruujeme podle dostupných podkladů a v terénu je vyznačíme (stabilizujeme).
 

Vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků provádíme převážně v oblastech působnosti katastrálních pracovišť v Jihomoravském a Zlínském kraji.

 


Školení BOZP, PO a řidičů ONLINE | Školení řidičů ONLINE | GComp spol. s r.o. | AK Vrchlabí | Satelity, antény, kamery | Elektrikáři Kroměříž | Modelárna Beneš | Restaurace Milotice | Stavba krbů, kamen, komínů | Elektro Boskovice | Geodetická kancelář | Snubní prsteny | Veterinární ordinace | Řídící systémy Vytvořeno službou www.5PWeb.cz. (c) GComp 2011